• HomeP
  • ธงชาติ อาเซียน
ธงชาติ อาเซียน

ธงชาติ อาเซียน

สำนักพิมพ์ พิชัยอีบุ๊คส์

ราคา 19.00 บาท


จำนวน 29 หน้า


หนังสือเพื่อการเรียนรู้ พร้อมภาพประกอบการ์ตูนสีสันสดใส ผู้อ่านจะได้รู้จักกับธงชาติ ของ 10 ประเทศในประชาคมอาเซียน และเรียนรู้จักธงชาติ ชื่อทางการ เมืองหลวง สกุลเงิน พร้อมความหมายของธงแต่ละประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558